Aktiviteter

Årlig vejdag

Nekselø’s beboere og husejere mødes hvert år langfredag i påsken for at vedligeholde veje og beskære træer og buske. Der samles skrald langs kysten. Efter endt arbejde mødes vi og spiser pølser og hygger

Generalforsamling i beboerforeningen

Der holdes generalforsamling den første lørdag i juli måned

Nekselø beboerforenings hjemmeside. Ideer og materiale kan gives til slotshansen@gmail.com

Guidede Ture på Nekselø